Прием в ДГ

На вниманието на родителите!!!

Правила за условията и редът за записване, преместване и отписване

Линк към сайта за приема:  http://varna.bg/bg

 

«
»