Обяви

Детска градина № 8 „Христо Ботев“ обявява следните свободни работни места  за следните длъжности

– УЧИТЕЛ – 1 брой

– ОГНЯР  –  1 брой

Кандидатите подават заявление  Заявление на електронния адрес на детската градина :

dg8hristobotev@abv.bg като прилагат следните документи:

  • Автобиография;
  • Документ за завършено образование;
  • Документ, доказващ допълнителна квалификация или специфични умения за заемане на длъжността.

Резултатите за длъжността “ Учител“ще бъдат обявени на 14.09. 2020 до края на работния ден, по телефон или електронна поща.

Резултатите за длъжността “ Огняр“ще бъдат обявени на 16.09. 2020 до края на работния ден, по телефон или електронна поща.

За допълнителна информация, тел.:0876-179-170; 052-614-508

No comments yet.

«
»