Ние – сега

 

Група”Моряче”

ст.учител Мария Христова

учител Ивелина Георгиева

пом.възпитател  Росица Георгиева

тел. 0882 597 822

Група” Морско конче”

ст.учител  Диана  Вълева

ст.учител  Венета  Добрева

пом.възпитател  Емине Мустафова

тел. 0882 597 665

 

Група ”Палечка”

ст.учител Илияна Вълнаева

ст.учител Лилия Велева

пом.възпитател  Боряна Василева

тел. 0882 597 448

 

Група” Слънчо”

ст.учител   Василка  Терзиева

ст.учител   Росица Петрова

пом.възпитател  Нихал  Ахмедова

тел. 0882 472 977

 

Група ”Буратино”

ст.учител   Боряна  Костадинова

учител  Ивелина   Добрева

пом.възпитател Анифе Алид

тел. 0882 597 462

 

Група ”Морска звезда”

учител Мария  Петрова

учител Десислава  Нинкова

пом.възпитател Людмила Дулска

тел. 0882 597 594

 

Група ”Русалка”

ст.учител   Камелия   Стойкова

учител  Анелия Гамалова

пом.възпитател Виолета  Христова

тел. 0882 473 048

 

Група „Златна рибка”

ст.учител  Нина  Панкова

учител  Кериме Ибрахимова

пом.възпитател  Десислава  Лечева

тел.0882 473 666

 

Група ”Чайка”

ст.учител   Красимира Петкова

ст.учител   Виолета Иванова

пом.възпитател   Пенка Арнаудова

тел. 0882 472 928

 

Група ”Делфинче”

учител   Севдалина Мундрикова

учител  Здравка Петрова

пом.възпитател  Надка Куртева

тел. 0882 472 764

 

Група „ Звездичка”

ст.учител   Аделина  Христова

учител  Красимира Симеонова

пом.възпитател Соня Георгиева

тел. 0882 472 953

 

Група ”Мечо Пух”

ст.учител   Антоанета   Николова

учител  Десимира  Донева

пом. възпитател  Виолета Джамбазова

тел. 0882 472 975

 

Веска Янакиева – Директор

Елица Вълчева – зам. директор  учебна дейност

Гергана Кирякова – зам.директор   адм.стопанска дейност

Ивелина Кръстева – педагогически съветник

Людмила Ковачева – учител по музика

Димитрина Кънчева – гл.счетоводител

Даринка Ангелова – ЗТС

Хриска Шайгаровска – ЗАС

Митка Кръчмарова – доктор

Димитричка Райкова – мед. сестра/ стар корпус/

Пенка Трайкова – мед. сестра/ нов корпус/

Иванка Щерева  – хол

Кичка Радева – двор

Огняри – Божил Каменаров, Борислав  Терзиев, Данаил Илиев, Бисер  Томов

Охрана –  Владимир Владев, Радостин  Ангелов, Ангел Ангелов

 

«
»