НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,

Съгласно Заповед № РД01-718 от 18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.

От  04.01.2021г. се възобновява посещението на децата в детската градина. Всеки родител е необходимо да представи попълнена декларация относно здравното състояние на детето. ( Декларация)

от ръководството на ДГ №8 “ Христо Ботев“

«
»