Контакти

Детска градина №8 „Христо Ботев“

гр. Варна ,пощ.код 9008,
ул.“Средна гора“ № 45
Директор: 052/ 614 508  моб.тел. 0882 567 070
Зам.директори: 052/ 630 138 / моб.тел. 0882 537 730 /  0876 179 170
ЗТС: 052/ 614 507
Телефонна линия и електронен адрес
за подаване на сигнали към екипите
за обхват на деца и ученици: 080010112, obhvat@mon.bg.

No comments yet.

«
»