Контакти

Детска градина №8 „Христо Ботев“

гр. Варна ,пощ.код 9008,
ул.“Средна гора“ № 45
Директор: 052/ 614 508  моб.тел. 0882 567 070
Зам.директор УД: 0876 179 170
Зам.директор АСД :  0882 537 730
ЗТС: 052/ 614 507
Телефонна линия и електронен адрес
за подаване на сигнали към екипите
за обхват на деца и ученици: 080010112, obhvat@mon.bg.

No comments yet.

«
»